Instagram reklamları için gereken bütçe, instagram reklamlarının insanlara ulaşmak adına ödenecek tutardır. Bu bütçe planlaması aynı zamanda ücret kontrol mekanizmasıdır. Reklam bütçesi belirlenmesi yapılan harcamaların kontrol edilebilmesini sağlar.

Bütçe planlaması yapılırken reklamlar ya da reklamların gösterilme noktası satın alınamaz. Yalnızca reklamlar için yapılabilecek olan harcama belirlenebilir. Belirlenen bütçe reklam açık arttırmalarında değişen durumlara göre harcanır. Kısaca bütçe harcamaları değişkenlik gösterir.

Bütçe Çeşitleri
Instagram reklam bütçe planlaması, harcanması düşünülen bütçenin reklam seti ya da kampanya durumuna göre değişir. Seçilen duruma göre 2 çeşit bütçe vardır. Bunlar;

Günlük bütçeler: Reklam seti ya da kampanya için günlük olarak harcanabilecek olan yaklaşık tutardır.
Toplam bütçeler: Reklam seti ya da kampanya için yayında kalacağı süre boyunca harcanabilecek olan tutarı ifade eder.

Instagram bütçe planlaması yapılması
Bütçe planlaması yapılırken asıl hedef eğer ki belli bir tutarda kalmak ise bu tutar bütçe olarak belirlenmelidir. Ardından teklif ve hedefleme konusunda ayarlamalar yapılmalıdır. Ancak eğer asıl hedefiniz optimizasyon ise, o zaman optimizasyon başına teklif stratejisi seçilmeli ve ona göre geniş harcama aralığı belirlenmelidir.

Bütçe planlamasını etkileyen bir diğer husus ise, seçtiğiniz yayın türüdür. Yayın türleri standart ya da hızlandırılmış şekilde sunulur.

Planlama yapılırken dikkat edilmesi gerekenler
İnstagram reklam bütçe planlaması yaparken dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunmaktadır. Bunlar;

Hedef kitleyi doğru belirlemek
Kullanılan içeriğin yeterli olması
Reklamların doğru tekniklerle yayınlanması
Reklam açıklamalarının ve URL girişlerinin doğru yapılması
İnstagram bütçe planlamasının doğru bir şekilde yapılabilmesi için hedef kitleyi doğru belirlemek gerekmektedir. Ulaşılmak istenen hedef kitle doğru belirlendiği ve kullanılan içeriğin yeterli olması reklam bütçe planlamasının da hedefe yönelik olmasını sağlar.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta instagram reklam bütçelerinde değişikliğe gidilmesi, performansı da etkilemektedir. Belirlenen yeni tutardan maksimum verimin alınması için reklam yayınlarının yeniden ayarlanması gerekmektedir. Bu sayede maksimum verim elde edilebilecektir.

Doğru bütçe planlaması ile ulaşılmak istenen hedef kitleye, eksiksiz bir şekilde marka tanıtımı gerçekleştirilebilmektedir.

1 Seans Ücretsiz Danışmanlık alabilmek için formu eksiksiz doldurunuz.