Sağlık çalışanları olarak internette reklam yayınlıyor ve potansiyel müşterilerinizi buluyorsunuz. Peki, nelere dikkat edeceksiniz? Reklam yayınlamanın kuralları neler? Bu konuyu sizler için 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun çerçevesinde inceledik;

Tabiplik mesleğini icra edenlerin dahi reklam yapmaları yasak olup, tabiplerin sadece isimlerini, ihtisas alanlarını, akademik unvanlarını, muayenehane yer ve saatlerini belirten ilan verebilmelerine müsaade edilmektedir. Bu yüzden yapacağınız reklamları bu çerçevede düzenlemelisiniz. Unutmayın ki 1219 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24. maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün ilgili maddelerine dayandırılan bu reklam yasağına uymayan kurum ve hekimlere çeşitli cezalar verilebilmektedir. Bir araştırmaya göre cezaya en fazla konu olan reklam aracının internet (%43,9) olduğu tespit edilmiştir. Bunu gazete (%15,7) ve broşürün (%11,2) takip ettiği belirlenmiştir. En çok ceza verilme nedeni %70,9 ile “talep yaratıcı reklam” dır. Bunu takip eden diğer ceza nedenleri ise “Ticari Görünümlü Reklam”, “Haksız Rekabet Yaratıcı Reklam” olarak sıralanmaktadır.

“Doktorların reklam yapması etik olur mu?” sorusunu düşünerek sizler için bu durumu bir de meslek etiği çerçevesinde inceledik;

İnsanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici ve meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlar içermeyen reklamlar yapabilirsiniz. Reklamlarınız, genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içerememeli. Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamamalı. Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı unsur içermemeli. Yapacağınız reklamlarda hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeye yer verilmemeli ve reklamlarınız güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama içerememeli. Reklamlarınızda uzmanlık alanınızı, çalışma gün ve saatlerinizi bildirebilirsiniz. Daha çok hastalarınızı bilgilendirici, hastalarınıza haber verici, yayma ve bilgi alma hakkı çerçevesindeki yazı, haber, yayın veya programları yayınlayabilirsiniz. Bu hastaların aydınlanma ve bilgilenme ihtiyacını karşılanması açısından önemlidir. Doktorlar kendi web sitelerini kurabilmektedir.  Fakat kendilerine özel bu web sitelerinde bir eczane veya tıbbi cihaz satan başka bir firmanın bilgilerini vermeleri ve onların sponsorluğunu yapmaları kabul edilemez.

Peki, Neler Ceza Almaya Neden Olur?

“ilk”, “tek”, “deneyimli”, “üstün teknolojik yatırım”, “farklı bir anlayışla”, “güçlü ve uzman kadro”,  “ sağlıkta kalite ”, “ daha az komplikasyon, daha çok  hasta konforu, daha  erken taburcu olma imkanı”, “ fark edilen güzelliğin  fark yaratan adresi”, “bu hastalıkta uygulanması gereken en uygun metot”, “ herkes en az bir defa yaptırmalı”, “çok kısa sürede ağrısız acısız bir şekilde kurtulabilirsiniz”, “Bembeyaz bir gülümseme için 24’e kadar açığız”,“ Bıçaksız lazer teknolojisi ile gözlerde HD kalitesi ”,“…dönemde bu tetkik yapılmazsa …hastalık engellenemez”, “ en son teknolojik cihaz”… gibi ifadelerin hekim ya da sağlık kuruluşlarının internet sitelerinde kullanılması kesin çizgilerle yasaklanmıştır.  Doktorların uzmanı olmadıkları halde bazı alanların uzmanlık alanlarına girdiğini ve sahip olmadıkları halde bazı sertifikalara sahip olduklarını göstermeleri de reklam yasakları arasında yer alır. Doktorların e-posta göndererek reklam yapması ise ancak muayenehanesine gelen veya bir şekilde temas ettikleri hastalar için uygundur. Eğer hiç temas etmedikleri kişilere reklam amacıyla e-posta gönderirlerse bu haksız rekabet sayılır ve cezaya davetiye çıkarır.

Sağlık çalışanlarının reklam konusunda yapabilecekleri çalışmalar neler?

Web sitesi ve mobil app (Kişisel ve alanında mikro siteler)

Sosyal Medya

Mailing (Hastalara e-mail atımı)

SEO

Google Adwords

Dijital PR (Dijital mecralarda yapılan haber çalışmaları)

Video

Advertorial içerikler (Çeşitli web sitelerinde advertorial içerik çalışmaları)

1 Seans Ücretsiz Danışmanlık alabilmek için formu eksiksiz doldurunuz.